Ochrana přírody a krajiny je konzervativní téma

4.4.2017

Bez podpory poslaneckého klubu TOP 09 by nebyl zákon o ochraně přírody a krajiny schválen. Zachování krajiny a přírody budoucím generacím je bytostně konzervativní téma. A my jsme konzervativní strana.

Ochrana přírody a krajiny je konzervativní téma

Dovolte, dámy a pánové, abych položil vládě řečnickou otázku: Záleží vládě na prosazení návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny vetovaného prezidentem republiky? Mělo by.  Je to vládní návrh. A pokud na tom vládě záleží, tak se ptám: Má vláda, která jinak disponuje ve sněmovně pohodlnou většinou, v tomto případě pro prosazení takto důležitého návrhu zákonaalespoň tu minimální většinu 101 hlasů pro přehlasování veta prezidenta? Neptám se náhodou. Když jsme totiž hlasovali naposled o návrhu, který přišel ze Senátu, tak vláda tuto většinu neměla. A bez podpory poslaneckého klubu TOP 09 by tento návrh zákona nebyl schválen.

Doufám, že nás společně bude alespoň těch 101.  Vláda, která tuto normu deklaruje jako svoji prioritu, se neobejde k jejímu schválení bez podpory opozice, bez podpory klubu TOP 09.

Já to neříkám proto, abych se posmíval. Já to říkám proto, abych se na konkrétním příkladu ohradil proti často vyslovovaným osočením, že jsme opozicí za každou cenu, která v Poslanecké sněmovně nedělá nic jiného, než neguje a rozbíjí rozumné návrhy vlády. Ano, jsme opozicí. A budeme důslednou opozicí proti všem návrhům, které přinášejí buzeraci, šikanu, šmírování, bobtnání státu, rozpočtovou neodpovědnost, nadměrné regulace, administrativní náročnost a řadu dalších a dalších ,,darů“ podobného charakteru, kterými současná vláda České republiky obdarovává občany této země. Pokud se ale nějakým božím řízením stane, že vláda předloží návrh, se kterým souhlasíme, který pokládáme za důležitý, neboť odráží hodnoty, za které jsme byli zvoleni a za které zápasíme, tak bez ohledu na to, jaký ministr to předkládá, jsme připraveni to podpořit a jsme připraveni dokonce ve veřejné diskusi, která je velmi živá a velmi emotivní, tento zákon hájit. A to bez ohledu na naši opoziční roli vůči této vládě jako celku.

Tak je tomu i v případě vládního návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny, který zachovává určitou část divoké přírody budoucím generacím. Zachování krajiny a přírody budoucím generacím je, dámy a pánové, bytostně konzervativní téma. A my jsme konzervativní strana. Proto nemáme sebemenší důvod tento návrh nepodpořit. Podpoříme jej tak i potřetí a učiníme tak jednomyslně. Doufám, že jsou ukončeny diskuse o tom, že jsme opozicí za každou cenu, bez ohledu na téma.

zdroj: psp.cz, 4. 4. 2017

,