Kalousek: Vzdejme čest neokázalému hrdinství

20.7.2017

Knihu s názvem Naši pastýři 1938 – 1945 představil poslanec Miroslav Kalousek, který ji vydal vlastním nákladem. Kniha byla představena za účasti náčelníka generálního štábu armádního generála Ing. Josefa Bečváře.

Kalousek: Vzdejme čest neokázalému hrdinství

Knihu s názvem Naši pastýři 1938 – 1945 představil poslanec Miroslav Kalousek, který ji vydal vlastním nákladem. Kniha byla představena za účasti náčelníka generálního štábu armádního generála Ing. Josefa Bečváře.

Projekt Naši pastýři před třemi lety odstartovaly ostudné výroky levicových poslanců, kteří tvrdili, že klérus za druhé světové války kolaboroval s nacismem. Lež byla natolik pobuřující, že poslanec Miroslav Kalousek se skupinou dobrovolníků inicioval shromažďování jmen katolických duchovních, které nacistický režim mučil a často zavraždil.

Tato jména jsou pravidelně čtená na veřejných místech během svátku sv. Václava. K dnešnímu dni obsahuje seznam 471 jmen a stále není uzavřený. To jasně dokazuje, že žádná profesní skupina nebyla během druhé světové války tak zdecimována zločinným režimem jako katoličtí duchovní. Jména stovek těchto hrdinů vychází nyní knižně k výročí úmrtí dvou z nich: Brigádního generála Msgre. Metoděje Kubáně (5. 3. 1942, Dachau) a otce Josefa Štemberky (10. 6. 1942 Lidice).

„Je to vůbec první publikace o roli kněžích ve 2. světové válce. Dovoluji si ji vydat jako malou splátku velkému hrdinství těch, kteří sloužili lidem a jejich touze po svobodě,“ řekl Miroslav Kalousek.

První část knihy (asi 80 str.) je zaměřená na jména kněží, kteří zahynuli, byli vězněni nebo totálně nasazeni za 2. světové války. V další části je překlad knihy Donalda Crosbyho „Role katolických kaplanů v době 2. světové války“ (300 stran), která přibližuje příběhy katolických duchovních v armádě našich spojenců.

Je to pouze velmi skromný výtisk. Chci ho ale darem zaslat každému knězi v naší zemi, aby z něj mohl čerpat a dle vlastního uvážení zveřejňovat důležitá fakta. Podaří-li se mi získat další peníze, zajistím vydání knihy doplněné o fotografické materiály i pro distribuční síť,“ dodal Miroslav Kalousek.

Praha 20. července 2017