Kalousek: TOP 09 nevysloví vládě důvěru

10.1.2018

Vystoupení předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska k vyslovení důvěry vládě Poslaneckou sněmovnou.

Kalousek: TOP 09 nevysloví vládě důvěru

(přepis projevu předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska na schůzi Poslanecké sněmovny o vyslovení důvěry vládě)

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se za poslanecký klub TOP 09 vyjádřil k bodu "důvěra vládě České republiky" a částečně i k programovému prohlášení vlády.

Není tomu poprvé, co žádá o důvěru premiér, který byl před listopadem 1989 aktivním členem Komunistické strany Československa. Máme však premiéru v polistopadovém vývoji České republiky, kdy o důvěru žádá bývalý agent Státní bezpečnosti - evidovaný pod krycím jménem Bureš. Navíc je to člověk, který je obviněný a trestně stíhaný orgány činnými v trestním řízení z daňového podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Z těchto skutků ho důvodně nepodezírají jen české úřady, ale i Evropský úřad pro vyšetřování podvodů (OLAF). Tedy nezávislá autorita na úrovni Evropské unie. Z tohoto hlediska se jedná skutečně o premiéru, a to nejen v České republice, ale i v celé EU. Jsem přesvědčen, že prestiži České republiky už tento prostý fakt skutečně posloužit nemůže.

Není to ale jediný důvod, proč TOP 09 nemůže vyslovit důvěru této vládě. Jsme navíc toho názoru, že vláda, vzhledem k politice, kterou chce realizovat a svému složení, důvěru získat nemůže. A to i kdyby pan premiér Babiš nebyl evidovaným agentem Státní bezpečnosti a neměl žádné problémy s orgány činnými v trestním řízení. Nicméně právě toto jsou ty důvody nejpochopitelnější a nejvážnější.

Je nutno konstatovat, že důvěra je emoce a není přímo měřitelná. Buď někomu věřím na základě vlastní zkušenosti (je čestný, nelže a nekrade) nebo mu nevěřím. Pan premiér nám zejména v případě svého dotačního podvodu, z kterého je podezírán, prokazatelně mnohokrát lhal. A to nejenom nám jako Poslanecké sněmovně, ale i celé veřejnosti.

Koneckonců před chvílí nám ho tady doporučoval ve svém předvolebním projevu pan prezident Zeman. O něm také víme, že si s pravdou nedělá žádné starosti. I nezávislý soud již několikrát konstatoval, že jeho výroky jsou nepravdivé a že „pan prezident lhal". Lhář nám tedy doporučuje někoho, o kom víme, že lhal a je podezírán z toho, že i kradl. My mu máme věřit? V občanském životě bychom to určitě neudělali. Máme-li ústavní povinnost za občany, kteří nás volili, tím spíše mu věřit nemůžeme.

Co se programového prohlášení týče, pozorně jsem poslouchal prezentaci pana premiéra. Je to, počítal-li jsem dobře, dvanáctá prezentace předsedů vlády, ve které představovali své programové prohlášení. Byli to premiéři jak levicoví, tak pravicoví, byli to i premiéři úředničtí. Všechna jejich vystoupení, ať už jsem s nimi mohl nebo nemohl souhlasit, měla svoji úroveň. Mluvím nyní o úrovni vystupování hodné předsedy vlády, který představuje svoji vizi na čtyři roky či na kratší dobu v případě, kdy se jednalo o premiéry úřednické.

Prezentace, kterou jsme nyní slyšeli, je mimo jakoukoli možnou kritiku. A to jsem přesvědčen, že ji hodnotím objektivně, nikoli zaujatě. Tato prezentace je mimo jakékoli standardy jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. Jistě, najdeme tam spoustu slibů pro všechny i nejrůznější podrobnosti. Návrhy velmi obecné a skutečně velmi potřebné (penzijní reforma, reforma zdravotního pojištění) i sliby velmi konkrétní. Pro každého je tam něco. Tady se servíruje smíšená bonboniéra. Vezměte si nugát, nabídněte si griliáš, vždyť jsme tady pro všechny. Vláda si navíc vůbec neláme hlavu s rozpočtovým rámcem, do kterého by se snažila tyto sliby zasadit. Zkrátka se tam nemohou vejít, i kdyby pokračoval pětiprocentní růst. Samozřejmě to nevidí jako velkou překážku, protože ani nepočítá s tím, že ty sliby bude plnit. Ona prostě jenom něco slibuje. Tak jako nám v minulém volebním období slibovala například penzijní a zdravotní reformu. Všichni si pamatujeme na pana ministra financí Babiše, který tady stál a říkal: „Do června letošního roku (2015) vám sem předložím můj návrh penzijní reformy. 20 let jste o tom mluvili a nic jste neudělali. My makáme, já vám to sem v červnu dám." Od té doby marně čekáme a obáváme se, že budeme čekat dál. Protože to jediné, co vláda dokázala v těchto zásadních reformních výzvách udělat bylo, že zrušila ty prvotní reformní kroky, které zavedly vlády předešlé. Zrušila reformní kroky v oblasti zdravotního pojištění či zrušila první kroky v oblasti penzijní reformy. Nic proti tomu, kdyby byla dokázala předložit alternativu. Netvrdím, že my jsme byli nositelé jediné pravdy. Nepředložila ale nic. Bohužel to, co jsme tady před okamžikem slyšeli, ani nenaznačuje kudy se vláda chce v tomto směru vydat. Není tam ani náznak kompetence a schopnosti něco takového provést. Proč bychom tomu pak měli věřit?

Čemu ale můžeme věřit určitě je to, že dál bude pokračovat politika utahování šroubů kolem svobody každého občana. V tom byla minulá vláda bohužel poměrně úspěšná. Nejnovější vládní plány, týkající se například trestního řádu nebo návrhu zákona o státních zástupcích, tak naznačují, že vláda nebude váhat pokračovat tímto negativním směrem. Posílí represivní roli státu a oslabí pozici občana vůči všemocnému a vševědoucímu šmírovacímu státu. To je další důvod, proč rozhodně tato vláda naši důvěru mít nemůže.

To, co je v programovém prohlášení obzvlášť úsměvné, je fakt, že vláda slibuje věci, které zrušila. Přečteme si například, že bude zrušena superhrubá mzda a zavedena 19% sazba daně z příjmu z hrubé mzdy. Ale to bylo přece uzákoněno již v roce 2012, s účinností od 1. 1. 2015. Vláda to však zrušila. Tento institut jsme tak mohli již čtyři roky používat. A takovýchto opatření bylo více. Smetli jste je ze stolu a řekli: „Tohle je všechno špatně, všechno nefunkční". Nyní slibujete v předloženém programovém prohlášení, že to opět zavedete. Předpokládám, že až to zavedete (pokud se vám to podaří), tak to nejspíš zase zrušíte. Protože když už jste to udělali jednou, tak proč byste to neudělali podruhé. Proč bychom vám tedy měli věřit? My nemáme totiž ani právo vůči svým voličům vám důvěru vyslovit.

Toto jsou zhruba stručné hlavní důvody, proč TOP 09 bude aktivně hlasovat proti návrhu o vyslovení důvěry této vládě. Pokud vláda důvěru získá, tak jsme samozřejmě připraveni o některých návrzích, které nekolidují s naší vizí a s naším programem, diskutovat. Tyto návrhy podpoříme. Jsme samozřejmě také připraveni vládě s důvěrou podporovat ty návrhy, které souvisejí s našimi spojeneckými závazky v Severoatlantické alianci a v Evropské unii. Ale prosím pěkně - vládě s důvěrou. Pokud vláda důvěru nezíská, tak předpokládám, že se omezí na běžnou správu země. Nebude činit závažná politická rozhodnutí s dlouhodobým dosahem. Nelze počítat s tím, že my bychom vládě bez důvěry taková rozhodnutí podpořili. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: PSP.cz, 10. 1. 2018

,

Miroslav Kalousek