Kalousek: Členství v NATO je pro naši bezpečnost klíčové

1.10.2018

My chceme být skutečně ukotveni v západoevropských strukturách. Tam vidíme z hlediska bezpečnosti, tak hospodářské spolupráce klíčovou roli v tom, že jsme členy jak NATO, jako politicko-obranného paktu, tak Evropské unie.

Kalousek: Členství v NATO je pro naši bezpečnost klíčové

(editovaný přepis rozhovoru s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem Kalouskem)

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Mělo se Československo před 80 lety bránit? 

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Objektivní odpověď asi nebudeme nikdy mít, budeme mít každý jenom svůj názor. Odhodlaná byla armáda, odhodlané bylo civilní obyvatelstvo, problém je, že neměli lídra, který by řekl: „Já s vámi buď zvítězím, nebo zemřu.“ Doktor Beneš to nebyl, nebyl ani nikdo za něj a bez lídra se v takové chvíli bojovat nedá. Sice jsme byli ušetřeni válečných obětí v přímém konfliktu, ale nebyli jsme ušetřeni obětí z teroru, ani holocaustu a myslím si, že zklamání z té zrady podlomilo morálku národa, svým způsobem až do dnešních dnů. A to je hrozné dědictví.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Kalousku, často se opakuje slovo zrada spojenců. Dnes jsme v situaci, kdy se na naše spojence můžeme 100% spolehnout a asi bychom si nejdřív měli vyjasnit, koho považujete za spojence, protože tam se asi všechny politické strany neshodnete.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Doufám, že se shodneme aspoň na tom, s kým máme podepsány smlouvy, že máme podepsánu smlouvu jako členové NATO a že máme také přístupovou smlouvu s Evropskou unií. To je fakt. Zatímco s jinými mocnostmi takové smlouvy nemáme, takže kdo jsou naši spojenci, ke komu máme nebo nemáme mít důvěru, je dáno tím, o čem jsme rozhodli těmito smlouvami. Na tom se musíme shodnout všichni. I když se to možná někomu nelíbí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Můžeme se na dnešní spojence spolehnout?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Samozřejmě, já tomu pevně věřím, dnešní systém je úplně jiný. Za první republiky budovala naše diplomacie systém obrany na základě bilaterálních spojeneckých smluv. Teď jsme členy jedné kolektivní smlouvy a jsme členy NATO, což je úplně jiný systém a je mnohem spolehlivější. Co se týče naší obrany, tak těžko můžeme dál uzavírat bilaterální smlouvy právě proto, že jsme členy kolektivního obranného paktu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A můžeme se 100% spolehnout? 

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Jsem přesvědčen, že ano. 

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Filipe, vaše strana by nejradši vystoupila z NATO. Na koho bychom se pak měli spoléhat v rámci případného ohrožení, kdyby se vám podařilo prosadit referendum o vystoupení z NATO a Česká republika by vystoupila z NATO? Kdo by nám pak garantoval naší bezpečnost, protože Česko je malá země, která by se sama jistě neubránila? 

Vojtěch FILIP, předseda strany, místopředseda sněmovny /KSČM/

Mohu odpovědět otázkou: „Proč není v NATO Švédsko, Finsko, Malta a Rakousko?“ Dlouhodobě prosazuji, aby se sešla nová bezpečnostní konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, aby se starý přežitý model kolektivní bezpečnosti, který byl založen na bipolárním světě, přizpůsobil vznikajícímu více polárnímu světu, který má tři základní body. A to je Spojené státy americké, Ruská federace a Čínská lidová republika. To jsou tři stálí členové Rady bezpečnosti. Potom by Evropa, pokud by se shodla na tom, že se nepovedou vojenské operace na území Evropy, potřebovala garanci těchto třech států, aby se tady opravdu neválčilo. To je první krok. Pak by byla samozřejmě nahrazena kolektivní bezpečnost jinou bezpečnostní, jiným kolektivním systémem. Takže není pravda, že ten systém je nenahraditelný. Je nahraditelný a je potřeba ho postavit na úroveň 21. století a nezůstat v polovině století minulého. 

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Kalousku.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Ten systém samozřejmě nahraditelný je. Můžeme vystoupit z NATO a stát se znovu satelitem Ruské federace, jako jsme kdysi byli satelitem Sovětského svazu. Nepochybuji o tom, že pan předseda Filip stojí v čele domácí síly, která po něčem takovém touží. My si přejeme pravý opak. My chceme být skutečně ukotveni v západoevropských strukturách. Tam vidíme z hlediska bezpečnosti, tak hospodářské spolupráce klíčovou roli v tom, že jsme členy jak NATO, jako politicko-obranného paktu, tak Evropské unie.

Zdroj: Události, komentáře, ČT24, 27. 9. 2018