Vystoupení M. Kalouska před hlasováním o novele daňového řádu

12.2.2020

Obracím se zejména na poslance sociální demokracie. Dovedu si představit, jak budete říkat, že jste to nedomysleli a že je tyto zmatky třeba napravit. Rád bych vám připomněl, že možnost domyslet to je tady a teď.

Vystoupení M. Kalouska před hlasováním o novele daňového řádu

Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych ještě před hlasováním o daňovém řádu požádal o podporu kteréhokoliv z pozměňujících návrhů, který zamezuje prodloužit lhůtu pro vracení odpočtu DPH ze 30 na 45 dnů. Těchto pozměňujících návrhů zabývajících se neprodloužením lhůty bylo podáno hned několik. Jeden z nich je můj, ale mně naprosto nezáleží na tom, zda bude podpořen zrovna on. Záleží jen na tom, aby se neprodloužila ona lhůta. Ministerstvo financí při zdůvodňování této lhůty argumentuje naprosto nepravdivě. Paní ministryně zmínila ve svém vystoupení, že ono prodloužení z 30 na 45 dnů je nezbytným důsledkem zavedení takzvané zálohy na nadměrné odpočty. To znamená, že se nově zavádí institut, kdy finanční orgán vrátí část nadměrného odpočtu, kterou v rámci kontrolní činnosti nemíní prověřovat. A teď tvrdí, že to je právě ten důvod, proč je třeba onu lhůtu prodloužit ze 30 na 45 dnů.

Prosím pěkně, to je lež jako věž. Rád bych to popsal na srovnání současné situace a situace, kterou navodí tento zákon, bude-li schválen. Když je v současné době podáno daňové přiznání a s ním nárok na nadměrný odpočet, běží správci daně třicetidenní lhůta. Během této lhůty správce zváží, zda požadavku vyhoví, anebo zda nadměrný odpočet zadrží a zahájí kontrolní činnost. Tato třicetidenní lhůta je vyhledávací a statisticky tak zhruba v 5 % případů se Ministerstvo financí rozhodne, že přeplatek zadrží a zahájí kontrolní nebo vyměřovací činnost.

Teď ministerstvo však říká: „To, co kontrolovat nebudeme, vrátíme jako zálohu, a proto potřebujeme prodloužit vyhledávací lhůtu o 15 dnů." K tomu však není sebemenší důvod. Z předloženého zákona vyplývá, že záloha bude stanovena až v průběhu kontrolní činnosti, nikoliv v rámci vyhledávací činnosti.

Shrnu-li to, Ministerstvo financí dnes říká: My potřebujeme prodloužit vyhledávací činnost o 15 dní na 45 dnů, protože budeme stanovovat zálohy na nadměrné odpočty. To je však lež, protože zálohy na nadměrné odpočty bude stanovovat až v rámci kontrolní činnosti, která nastane až po oné vyhledávací lhůtě. A v rámci vyhledávací činnosti nebude mít ani o jeden úkon ani o jednu povinnost navíc. Jen na ni dostane o 15 dnů víc. To je zcela zřejmé a jasné z dikce zákona.

Takže se domnívám, že paní ministryně obelhává Poslaneckou sněmovnu a hlásá zástupný důvod, protože tím jediným skutečným důvodem je snaha vylepšit veřejné cash flow o 24 miliard na úkor poplatníků DPH. Druhá varianta je, že se paní ministryně nechala obelhat svými úředníky, kteří chtějí mít o 15 dní delší lhůtu na vyhledávací činnost, aniž by jim tam přibyl jediný úkon navíc a tu lež tady po nich opakuje v dobré víře. Pokud je to ten druhý případ, prosím, aby uznala mou argumentaci a podpořila jeden z těchto pozměňovacích návrhů.

Ať už to bude tak či onak, velmi vás prosím, abyste vzhledem ke klamné argumentaci Ministerstva financí podpořili některý z těchto pozměňovacích návrhů. Obracím se zejména na poslance sociální demokracie. Bude-li návrh zákona schválen, bude velmi brzy aplikován. A když bude aplikován, dovedu si představit, jak budete říkat, že je tyto zmatky potřeba napravit. Rád bych vám připomněl, že ta možnost to domyslet tady byla tři čtvrtě roku. Nyní i na základě mé naléhavé argumentace, kterou jsem kdykoliv připraven dokázat na jednotlivých ustanoveních daňového řádu.

Prosím tedy ještě jednou o podporu jednoho z pozměňovacích návrhů, který nepřipustí, aby podnikatelé, plátci DPH, bezúročně úvěrovali po přechodnou dobu stát. To samozřejmě úplně jinou tíhou dopadne na kapitálově silné skupiny a na malé a střední podnikatele. Pro ty malé to může mít někdy až existenční dopad. Děkuji vám za pozornost.

Miroslav Kalousek

,

V Poslanecké sněmovně, dne 12. 2. 2020.