Kalousek: Vláda vede proti živnostníkům válku. Nechce, aby přežili

15.4.2020

Vláda vede poměrně dlouhou válku proti všem svobodným živnostníkům. Kdyby stála o to, aby živnosti byly zachovány, tak jim musela chtít přispět alespoň částečně na jejich fixní náklady.

Kalousek: Vláda vede proti živnostníkům válku. Nechce, aby přežili

Opozice i média vládě vyčítaly, že nemá pro uvolňování opatření žádný plán. Teď plán je. Dává smysl?

To nevím, to musí říct epidemiologové. Já jsem velmi rád, že konečně vláda pod veřejným tlakem nějaký harmonogram otevírání provozů a služeb zveřejnila. Protože nejhorší je na tom ta nejistota. Teď je potřeba ještě rychle poskytnout skutečnou pomoc. Aby bylo opravdu co otevírat. Uvědomme si, že Pětadvacítka, kterou vláda schválila, nic neřeší, že řada těch živností má vysoké fixní náklady a do června nemusí vydržet. Takže poskytnout pomoc, aby bylo co otevírat, je ten krok B.

U koho vám ta pomoc nejvíc chybí?

Opravdu zvláštní pozornost si zaslouží špičkoví umělci, osoby samostatně výdělečně činné, kteří budou bez příjmů až do podzimu, protože až do podzimu nebudou žádné koncerty, festivaly. A oni přitom musí denně dřít, aby si zachovali svoji kompetenci. Jestli se na tyhle lidi vykašleme, tak ztratíme obrovskou část živé české kultury, to nesmíme dovolit. Tam je šedé místo. A já pevně doufám, že vláda a ministr kultury ho zaplní.

Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že Česko schválilo konkrétní plán rozvolňování jako jedna z prvních zemí v Evropě. Má pravdu v tom, že jak Česko jako první uzavíralo, bude jako první i rozvolňovat?

Samozřejmě, že nemá pravdu. Je celá řada zemí, které jsou na tom srovnatelně. Ten plán zveřejnily mnohem dřív, ale na tom asi není nic zvláštního. Já myslím, že bychom měli zdůrazňovat okamžik, kdy ministr průmyslu Havlíček pravdu mluví. Skutečnost, že pravdu nemluví, je tak notorická, že bychom ji měli zanedbat.

Vyjasnila vláda podle vás dobře, proč plán vypadá zrovna takto?

Ne. Já tomu nerozumím, ale já nejsem epidemiolog. Já jsem vděčný za to, že ten plán byl vůbec zveřejněn. To znamená, že aspoň rámcově ti živnostníci vědí, s čím mohou počítat. Srozumitelné to samozřejmě není, ani to vysvětlení. Vezměte si jenom otevření hobby marketů před velikonočními prázdninami. Vláda zdůrazňovala slovy pana ministra Havlíčka, že je to proto, že hobby markety mají vysoké stropy. Pokud jsem si všiml, mají farmářské trhy stropy podstatně vyšší než hobby markety, ale ty musely být zavřeny, takže tomu normální člověk rozumět nemůže.

Farmářské trhy budou otevřeny teď, jako jedny z prvních.

To jsem velmi rád, přesto si myslím, že už mohly být otevřeny dávno. Pokud mohly být otevřeny hobby markety, mohly být otevřeny i farmářské trhy. Samozřejmě za přísných hygienických opatření, ale nebyl žádný důvod k tomu, aby byly zavřeny.

Zahrádky hospod otevřou o měsíc dřív než samotné restaurace a kavárny, které smí otevřít až v červnu, měsíc po posilovnách. Má to logiku z vašeho pohledu? I tady necháváte hodnocení na epidemiolozích?

Já opravdu chci věřit, že je to na základě nějakých odborných stanovisek. Nemohu říct, že tomu rozumím. Opakuji, že je dobře, a bohužel to už mělo být dávno, že je tady konečně nějaký jízdní řád, nějaká cestovní mapa. Protože pro každého živnostníka a provozovatele takových služeb nebo obchodů byla nejstrašnější ta nejistota. Teď se alespoň může čeho chytit, může zhruba tušit, kdy bude moct co veřejnosti poskytovat, a vedle toho znovu zdůrazňuji, že je potřeba poskytnout tu pomoc, a to rychle a účinně, aby to do té doby byli schopni přežít.

Například kadeřnictví nebo restaurace budou smět otevřít vnitřní prostory až 8. června. Co má vláda udělat pro to, aby přežily?

Teď mluvíte přesně o živnostech, ať už je provozuje osoba fyzická, či s. r. o., kde jsou poměrně vysoké fixní náklady, kde to ti nešťastníci musí platit přesto, že jim stát nedovoluje produkovat. A ty fixní náklady jsou především v nájmech a ve službách. Ty musí platit, i když mají povinně zavřeno. Tam my jsme navrhovali, aby stát přispěl na nájmy. Nějakou částkou, ať už osmdesát procent, sto procent, šedesát procent, ale nemůže se tvářit, že ho to nezajímá. My se vůbec nepohybujeme v oblasti náhrady škody nebo náhrady ušlého zisku, ale náhrady alespoň části těch povinných nákladů, které ti lidé musí platit, i když nesmí vydělávat ani korunu. To jsme se snažili prosadit na mimořádné schůzi, a nepovedlo se to. Vládní poslanci to zamítli, což já pokládám bohužel za likvidační pro tyhle profese, stále jsme to nevzdali, budeme se snažit dál.

Vítězem příspěvků jsou velké firmy


Vláda se hájí tím, že nemůže přispívat na všechno, nemá pravdu? Přispěla na mzdy, schválila bezúročné půjčky, 25 000 pro OSVČ.

Nelze přispět skutečně na všechno, ale vítězem těch příspěvků jsou velké firmy s mnoha zaměstnanci a s velkým obratem. A zatímco téměř ve všech ostatních zemích je samozřejmě kurzarbeit ohraničen, není pro ty největší, protože ty si dokážou pomoct, naopak je pro ty malé a střední, tak tady je především pro ty největší. A my jsme nechtěli náhradu fixních nákladů pro všechny, my jsme chtěli náhradu fixních nákladů pro ty, kteří mají zakázáno dělat. Těm, kterým stát nařídil: Vy zítra nesmíte vydělávat už ani korunu. Z dobrých důvodů, ale oni musí fixní náklady, zejména ty nájmy platit dál. Tady je otázka, jestli chceme, aby ti lidé neumřeli hlady, pak jim stačí Pětadvacítka. Nebo chceme, aby pro českou ekonomiku byla zachována i živnost. Tak jim musíme přispět na fixní náklady. Obávám se, že vláda nestojí o to, aby živnosti byly zachovány.

Proč si myslíte, že vláda nestojí o to, aby živnosti zůstaly zachovány?

Vláda vede poměrně dlouhou válku proti všem svobodným živnostníkům. Kdyby stála o to, aby živnosti byly zachovány, tak těm živnostníkům, kterým zakázala produkovat, musela chtít přispět alespoň částečně na jejich fixní náklady. Jestliže firmám chce přispět na zaměstnanost, což je správné a já proti tomu nic nemám, jenom tvrdím, že to má být ohraničené, že to nemá být pro ty největší, no tak těm, kterým zakázala produkovat, tak jim měla ne nahradit škodu, ale měla navrhnout: Uhradíme vám alespoň část těch nákladů, které vy musíte platit po tu dobu, co my vám zakazujeme produkovat.

Pětadvacítka k tomu nestačí?

Samozřejmě, že ne, protože ne každý OSVČ je živnostník v tom skutečném slova smyslu. Jestliže OSVČ nemá téměř žádné fixní náklady, protože nabízí svoji manuální nebo intelektuální zručnost, tak Pětadvacítka je příjemná. Ale jestliže platíte 150 měsíčně nájem, abyste mohla provozovat svoji živnost, tak Pětadvacítka pro vás neřeší vůbec nic.

V plném rozsahu se do července výuka do škol nevrátí. Stát plánuje školy otevírat postupně, nejméně počítá s návratem žáků 2. stupně ZŠ a středoškoláků. Znamená to, že se do práce nevrátí i podstatná část rodičů. Jak velký problém to z ekonomického hlediska je?

Pro řadu firem to určitě znamenalo problém. Na druhou stranu já jsem ten poslední, kdo by si troufl říct, že by se měly školy otevřít všechny okamžitě, opět to nechávám na odbornících, opravdu bych si netroufl jít přes jejich názor. Přestože se zabývám veřejnými rozpočty a ekonomií třicet let, tak lidské zdraví a lidský život má pro mě mnohem vyšší hodnotu a nejsem schopen počítat ho na peníze. A jestliže je plná školní docházka rizikovou záležitostí a tvrdí to lidé, kteří tomu rozumí, tak bych si nikdy netroufl říct, že ji prosazuji.

V Praze dne 15.4.2020

,

Markéta Bidrmanová, Seznam.cz