Projev M. Kalouska k nouzovému stavu

28.4.2020

Chyby bychom v této situaci dělali všichni. Chyby musíme své vládě odpouštět. Nesmíme ale odpouštět to, že vláda lže a podvádí své občany.

Projev M. Kalouska k nouzovému stavu

Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi stručně jen dvě poznámky. První poznámku směřuji k výčitkám, že opozice není konstruktivní a že netáhneme všichni za jeden provaz. Nechci vyjmenovávat všechny naše konstruktivní návrhy, které jste smetli ze stolu, a pak jste je předložili jako své návrhy. Zaplať Pán Bůh, že jste je předložili, my jsme je rádi podpořili. Nechci vyjmenovávat veškerou vstřícnost k mimořádným schůzím, k dohodám o programu, k dohodě o tom, že nás tady bude jen 102... Byl jsem členem dvou vlád, ale nepamatuji si takhle vstřícnou opozici, jakou jsme dnes my. Říkat, že jsme „opozicí za každou cenu" je tedy opravdu buď mimořádně nefér nebo mimořádně nepoučené.

V každém případě bychom si asi měli ujasnit, co to znamená táhnout za jeden provaz. Jestliže to někdo z vás vnímá tak, že jeden velí a všichni ostatní drží ústa a netroufnou si ani ceknout, tak to neznamená táhnout za jeden provaz v demokratické zemi.

V demokratické zemi je snaha najít společné východisko a společný konsenzus. A to se teď netýká jen opozice. Vláda se nikdy nesnažila s námi najít dohodu. Vždycky si spočítala, že na prohlasování svých návrhů má dost hlasů a „zválcovala" nás. Ale opět podotýkám, to se netýká jen opozice. To se týká zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů v oborech, kterých se vládní opatření bezprostředně dotýká. S těmi se o tom také nebavila. A to já pokládám za naprosto odpudivé, za naprosto nepřijatelné. Jak potom vláda chce, aby s ní lidé táhli za jeden provaz, když se o tom s nimi vůbec nebaví?

Já jsem byl členem dvou středopravých vlád. Netvrdím, že účast na tripartitě patřila k nejsvětlejším okamžikům mého života. Také se mi stávalo poměrně často, že jsem se na té tripartitě prostě nedohodl. Ale nikdy by mě ani na vteřinu nenapadlo, že bych se o to ani nepokusil. Nedovedu si představit, že by se nesešlo předsednictvo tripartity, že by neprojednalo harmonogram opatření včetně dopadů jednotlivých opatření na zaměstnance i zaměstnavatele.

Teď se však nerozhořčuji vůči aroganci vlády k opozici, teď se ohrazuji proti její aroganci vůči sociálním partnerům, vůči odborům a vůči podnikatelským svazům. Ti všichni se informace dozvěděli až z novin a z televize, úplně stejně jako my. To není vládnutí. To není táhnutí za jeden provaz. To je amatérismus, to je arogance. A takhle se nemůže dosáhnout celospolečenského konsenzu. Vláda by si tedy měla ujasnit, co to znamená táhnout za jeden provaz. Pokud si to představuje tak, že jeden vůdce hodí na zem provaz, na jehož konci je smyčka pro živnostníka, tak za tenhle my určitě tahat nebudeme.

Jestli se chce vláda dohodnout na nějakém společném východisku, my jsme připraveni. A jsem přesvědčen, že jsou připraveni i zmínění sociální partneři, kteří se teď baví alespoň s námi jako s opozicí, když už se s nimi nechce bavit vláda.

Ta druhá poznámka směřuje k hlasování o prodloužení nouzového stavu. Rád bych připomněl, že tady padlo několik zásadních otázek, na které nebylo odpovězeno. Velmi důležitou otázkou je, na základě jakých dat vláda rozhoduje. Tato data totiž nechce dát Poslanecké sněmovně, veřejnosti, ale ani spolupracujícím expertům.

Skoro se hodí simulovat legendární herečku neherečku Miladu Ježkovou: „Máte, prosím pěkně, data? A mohla bych je vidět?" A jestli je nemáte nebo jestli nám je nechcete dát, tak proč chcete, abychom na základě nulových dat s vámi sdíleli vaše rozhodnutí? Jestli je máte, tak nám je dejte. A jestli nám je nechcete dát, tak řekněte proč. A nezapomeňte také zdůvodnit, proč je nechcete dát ani těm spolupracujícím expertům. Protože když o tom jen mlčíte a vaši úředníci vyhazují špičkové vědce a experty z jednání, protože se náhodou zeptají na nějaká data, no tak jak po nás můžete chtít, abychom vám věřili.

Pak je tu ještě jedna zásadní otázka, a to jak funguje nebo spíš nefunguje chytrá karanténa. Všichni máme pocit, že nefunguje, ale třeba je ten pocit mylný. Nikdo nám to však nevyvrátil. Následovala spousta příslibů, jak intenzívní již bude testování v tomto okamžiku. Ten počet testů však absolutně neodpovídá tomu, co jste slibovali před třemi týdny. Před třemi týdny jste říkali, že doba, která zhruba odpovídá této chvíli, bude klíčem dalšího boje s pandemií. Současný stav je však takový, že chytrá karanténa nefunguje a počet testů je oproti vašim slibům poloviční. Za takový provaz s vámi tedy táhnout nebudeme.

V Poslanecké sněmovně dne 28. 4. 2020